Over ons

ocaal Ensemble Donna Voce is een eigentijds en eigenzinnig koor dat uit 22 enthousiaste vrouwen bestaat, allemaal afkomstig uit Wahlwiller en omgeving. Het heuvellandschap, dat een 5-sterren waardering kreeg, vormt de leefomgeving van dit Vocaal Ensemble. Het pittoreske kerkje van Wahlwiller met de schilderingen van Aad de Haas staat garant voor een inspiratievolle repetitieruimte. Op muzikaal gebied heeft het koor zich ontplooid tot een Vocaal Ensemble met een groot repertoire op zowel kerkelijk als wereldlijk gebied en mag het trots zijn op haar goede naam en bekendheid in de regio. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Hans Geerkens.

 

Donateursactie 2021

In week 42, dit is in de week vanaf 18 oktober, zullen de leden van Vocaal Ensemble Donna Voce hun jaarlijkse donateursactie houden. Zij zullen bij alle inwoners van Wahlwiller aan de deur gaan om te vragen of zij ook komend jaar weer opnieuw donateur willen zijn. Wij hopen van harte op uw financiële steun.  Bestuur en leden zullen u daar zeer erkentelijk voor zijn.

Tevens komt de Rabo Club Support 2021 er weer aan. Van 4 t/m 24 oktober kunnen leden van de Rabobank hun stem op een vereniging uitbrengen. Elke stem levert geld op en hiermee zorgt elke stem voor een mooie financiële bijdrage. Elk lid van de Rabobank ontvangt voor 4 oktober een stembiljet in hun brievenbus of via de mail en kan hierbij 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht. Geef uw stem dus aan Vocaal Ensemble Donna Voce, wanneer u ons een warm hart toedraagt. Ook hiervoor zijn wij u zeer erkentelijk.