Over ons

“Wae zèng, bliet jónk…”

Vocaal Ensemble Donna Voce doet deze oude Limburgse waarheid met veel overtuigingskracht eer aan. Vocaal Ensemble Donna Voce is een eigentijds en eigenzinnig koor dat uit 22 enthousiaste vrouwen bestaat, allemaal afkomstig uit Wahlwiller en omgeving. Het heuvellandschap, dat een 5-sterren waardering kreeg, vormt de leefomgeving van dit Vocaal Ensemble. Het pittoreske kerkje van Wahlwiller met de schilderingen van Aad de Haas staat garant voor een inspiratievolle repetitieruimte. Op muzikaal gebied heeft het koor zich ontplooid tot een Vocaal Ensemble met een groot repertoire op zowel kerkelijk als wereldlijk gebied en mag het trots zijn op haar goede naam en bekendheid in de regio. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Hans Geerkens.

25 jaar vocaal ensemble Donna Voce
De zangkwaliteit van de dames die op zaterdag en zondag aanwezig waren in de kerk van Wahlwiller en met de volkszang uit volle borst meezongen bleef niet onopgemerkt. Het besef groeide dat de oprichting van een dameskoor wel een kans van slagen zou hebben. Met name Toos Spaubeek werd enthousiast en nam het initiatief hiervoor. Zij peilde bij de dames van Wahlwiller of er interesse was om in koorverband te zingen tijdens de eucharistieviering in de kerk. Haar lobby was succesvol en leidde in september 1985 tot de oprichting van het dameskoor.

Er begonnen een tiental dames met het instuderen van eenstemmige Nederlandstalige liturgische gezangen. Enkele weken later presenteerde het koor zich o.l.v. Louis van de Weyer tijdens de hoogmis op zondag. De eerste uitvoering verliep aarzelend, maar succesvol. Er kwamen al snel nieuwe leden bij en het dameskoor kreeg vaste voet aan de grond.
Het koor groeide zowel in ledenaantal als in muzikaliteit en werd zelfs gevraagd voor huwelijks- en jubileum missen. Naarmate de zangprestaties vorderden en de belangstelling toenam, werd de vraag bij de leden naar meerstemmige muziek steeds groter. De eenstemmige muziek leek men te zijn ontgroeid. De druk van de leden in deze bleef groot, ondanks het verzet van de dirigent die de eenstemmige liturgische gezangen prefereerde.
In 1992 verliet de dirigent het koor en er werd een interim dirigent benoemd tot een nieuwe dirigent(e) gevonden was. De weg naar meerstemmige muziek was open! Het zou tot 1995 duren voordat er een vaste dirigente was gevonden die geacht werd het koor naar een hoger plan te tillen. Het bestuur kwam uiteindelijk tot overeenstemming met Renate Rothbauer uit Nijswiller en presenteerde haar in september 1995. De naam werd veranderd van dameskoor Wahlwiller naar Donna Voce (vrouwenstem). Later werd deze zelfs uitgebreid naar Vocaal Ensemble Donna Voce.
Het 15-jarig jubileum werd in oktober 2000 gevierd en er werden weekendreizen georganiseerd naar Trier (2000, 15-jarig jubileum) en Rüdesheim am Rein (2005, 20-jarig jubileum).
Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum organiseerde Vocaal Ensemble Donna Voce op zondag 27 november 2005 een galaconcert in de bibliotheek van het Redemptoristenklooster te Wittem met medewerking van o.a. de solist Frans Kokkelmans.
Op 6 en 7 september 2008 werkte het koor mee bij het Open air Concert ‘Clermoretti’ te Vaals.
Een jaar later, op 2 december 2009, stond het koor op de planken van de Stadsschouwburg te Heerlen. De aanleiding was het operaconcert ‘Scala Di Cecilia’ in het kader van het 175-jarig bestaan van harmonie St. Cecilia te Mechelen.
Het jubileumjaar 2010 werd ingeluid met een spectaculair benefietconcert voor de leden van de Zonnebloem op 29 mei in de kerk van Vijlen.
Het feestweekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum begon op zaterdagavond 11 september 2010 met een feestavond in restaurant Les Arǒmes te Wahlwiller.
Op zondagmorgen 12 september begon de feest mis om 11.00 uur in de H. Cunibertuskerk.
De muzikale medewerking werd op een unieke wijze verzorgd door Vocaal Ensemble Kerkrade o.l.v. Louise Deal. Van 13.30 tot 15.00 uur vond er een receptie plaats in restaurant ’t Klauwes die erg druk bezocht werd door mensen en verenigingen uit Wahlwiller en omgeving.
Het jubileumjaar werd afgesloten met een groots opgezet kerstwagenspel op zondag 19 december 2010. Het winterse weer met een flink pak sneeuw en de sneeuwbuien tijdens het kerstspel maakten het geheel onvergetelijk. Een sprookjesachtige zondagmiddag werd afgesloten aan de kerststal met het gezamenlijk zingen van het lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’.

Nieuwe dirigent
Renate Rothbauer, nam in december 2011 afscheid van Vocaal Ensemble Donna Voce. Na een periode van 16 jaar concludeerden beide partijen dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Renate leidde het koor succesvol waardoor Vocaal Ensemble Donna Voce een bijzondere reputatie opbouwde.
Het bestuur van het koor benoemde de heer Hans Geerkens als dirigent. Vanaf begin januari 2012 nam hij de muzikale leiding over van het koor. Vocaal Ensemble Donna Voce presenteerde zich voor de eerste keer met de nieuwe dirigent aan het Wahlwillerse publiek op 9 april 2012 tijdens de gebedsdienst op Paasmaandag in de H. Cunibertuskerk van Wahlwiller. Een nieuwe dirigent, een nieuw geluid. Dit alles zorgt natuurlijk voor nieuwe inspiratie bij het enthousiaste koor.