Agenda

Activiteiten en uitvoeringen

 Wij zingen iedere 3e zondag van de maand om 11.00 uur tijdens de Hoogmis in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller. Daarnaast worden wij regelmatig gevraagd mee te werken aan zowel religieuze als wereldlijke concerten en mogen we trots zijn op onze goede naam en bekendheid in de regio.

 

Uiteraard luisteren wij ook speciale diensten en vieringen op. Regelmatig nemen we de muzikale opluistering van huwelijkinzegeningen, jubileumdiensten, avondwaken en uitvaartdiensten voor onze rekening.

 

SAMEN ZINGEN KAN EN MAG WEER!

 

Koornetwerk Nederland heeft het Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector aangepast naar de situatie per 24 november 2021.

Het gaat bij die aanpassing om de vermelding van de 1,5 meter afstand die per 24 november weer verplicht wordt als algemene basismaatregel in het Nederlandse coronabeleid. De verplichting geldt echter niet waar een coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is. En dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder. Wel kunnen koren ervoor kiezen om de 1,5 meter afstand toch te hanteren om het gevoel van veiligheid te vergroten. 

 

 

 

 

 

Datum Tijdstip Activiteiten
11:00 H.Mis muzikaal opluisteren in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller