Agenda

Activiteiten en uitvoeringen

Wij zingen iedere 3e zondag van de maand om 11.00 uur tijdens de Hoogmis in de Cunibertuskerk te Wahlwiller. Daarnaast worden wij regelmatig gevraagd mee te werken aan zowel religieuze als wereldlijke concerten en mogen we trots zijn op onze goede naam en bekendheid in de regio.

 

 

 

Uiteraard luisteren wij ook speciale diensten en vieringen op. Regelmatig nemen we de muzikale opluistering van huwelijkinzegeningen, jubileumdiensten, avondwaken en uitvaartdiensten voor onze rekening.

 

 

 

 

 

 

 

Datum     Tijdstip                            Activiteiten
11 November 2018 11:00 H. Mis ter ere van het 55 jarig jubileum van de Carnavalsvereniging in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller
18 November 2018 11:00 H. Mis in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller samen met Harmonie Excelsior uit Nijswiller
25 November 2018 10:30 H. Mis ter ere van Christus Koning in de Sint Mauritiuskerk te Schin op Geul
16 December 2018 11:00 H. Mis in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller
24 December 2018 21:00 Kerstavond H. Mis in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller
19 Mei 2019 19:00 Concert in Kopermolen, samen met het Sint Jozefkoor uit Vaals