Over ons

Vocaal Ensemble Donna Voce is een eigentijds en eigenzinnig koor dat uit 22 enthousiaste vrouwen bestaat, allemaal afkomstig uit Wahlwiller en omgeving. Het heuvellandschap, dat een 5-sterren waardering kreeg, vormt de leefomgeving van dit Vocaal Ensemble. Het pittoreske kerkje van Wahlwiller met de schilderingen van Aad de Haas staat garant voor een inspiratievolle repetitieruimte. Op muzikaal gebied heeft het koor zich ontplooid tot een Vocaal Ensemble met een groot repertoire op zowel kerkelijk als wereldlijk gebied en mag het trots zijn op haar goede naam en bekendheid in de regio. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Hans Geerkens.

Digitale Donateursactie 2020

Zoals heel veel verenigingen en stichtingen heeft ook ons koor onde de Corona perikelen te lijden en deze zijn voorlopig ook nog niet voorbij. We hebben in deze tijd geen concerten kunnen geven of H. Missen muzikaal kunnen opluisteren.

Onze jaarlijkse huis aan huis donateursactie in week 42 komt te vervallen. Dit om de gezondheidsrisico’s te beperken voor u en voor onze leden. De donateursactie was voor ons een mooie financiële bijdrage in de onkosten. Daarom nemen we het initiatief van andere verenigingen over en vragen voor één keer een eenmalige donatie, die u ons anders zou hebben gegeven, schriftelijk over te maken op NL37RABO0132206994 t.n.v. Donna Voce en onder vermelding van “eenmalige donatie”. Bestuur en leden zullen u daar zeer erkentelijk voor zijn.

Tevens komt de Rabo Club Support 2020 er weer aan. Van 5 t/m 25 oktober kunnen leden van de Rabobank hun stem op een vereniging uitbrengen. Elke stem levert geld op en hiermee zorgt elke stem voor een mooie financiële bijdrage. Elk lid van de Rabobank ontvangt voor 5 oktober een stembiljet in hun brievenbus of via de mail en kan hierbij 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht. Geef uw stem dus aan Vocaal Ensemble Donna Voce, wanneer u ons een warm hart toedraagt. Ook hiervoor zijn wij u zeer erkentelijk.